Matice župe Suho Polje

U maticama umrlih župe Suho Polje 1870. (spaljene su 15.8.1942.) spominje se još jedan nadimak Raštegoraca. A to je nadimak Tomić! Hrbat matice je spaljen, a i donji dijelovi listova. Stoga ne možemo saznati iz kojeg je mjesta spomenuti Raštegorac. Nastavi čitati